Chính sách đổi trả

Chúng tôi nhận đổi trả tất cả các sản phẩm trong vòng 3 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất.

Không nhận đổi trả trong các trường hợp khác.